Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 344 с.

1. Комунікативна лінгвістика як наука і навчальна дисципліна
2. Природа, компоненти і форми комунікації
Сутність, категорії комунікативної лінгвістики та її взаємозв'язки з іншими галузями знання.....7
Предмет і завдання комунікативної лінгвістики.....15
Методи комунікативної лінгвістики.....18
2.1. Природа спілкування і комунікації.....26
Спілкування і комунікація. Функції спілкування.....27
Відмінності спілкування людей і тварин.....29
Спілкування як діяльність. Типи спілкування.....31
Основні закони спілкування.....37
Особливості міжособистісного спілкування.....42
Тенденції розвитку сучасного спілкування.....45
Моделі комунікації.....47
2.2. Компоненти комунікації Елементарні компоненти і засоби комунікації.....51
Канали комунікації. Комунікативний шум.....54
Вербальні компоненти спілкування.....57
Невербальні компоненти спілкування.....58
Ситуативний контекст спілкування. Зворотний зв'язок у комунікації.....66
2.3. Форми мовного спілкування Класифікація форм мовного спілкування.....68
Діалог і його організація.....72
Організація полілогу.....82
2.4. Породження і сприйняття мовлення як основа комунікації Породження мовлення як процес 86
Моделі, етапи і рівні породження мовлення.....88
Проблеми, пов'язані з процесом сприйняття мовлення 97
Слухання і його роль у комунікації.....100
2.5. Загальна характеристика складових комунікативного акту Сутність комунікативного акту.....103 Прагматичні аспекти комунікації 105
Компоненти комунікативного акту, пов'язані з учасниками спілкування.....107
Гендерні аспекти спілкування.....112
Комунікативні інтенції. Стратегії мовленнєвого спілкування.....115
Мовна й комунікативна компетенція мовців.....122
Комунікативний кодекс.....126
3. Засоби мовного коду в комунікації
3.1. Складові комунікативного акту, пов'язані з мовним кодом.....136
Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні.....137
Типи дискурсів.....138
Текст як результат і одиниця комунікації. Текст і дискурс.....146
Типологія текстів.....150
Інформація в дискурсах і текстах 154 Експліцитна та імпліцитна інформація в комунікації.....156
Мовленнєвий жанр.....159
Дискурс і мовленнєвий жанр.....168
Мовленнєвий акт
у структурі повідомлення.....169
Перформативи і констативи.....175
Імплікації та імплікатури дискурсу. Непрямий мовленнєвий акт.....178
Імпліцитна інформація в мовленнєвих актах.....181
Зіставлення пресупозицій та інших типів імпліцитної інформації.....184
3.2. Складові комунікації, пов'язані з риторикою мовлення і ситуацією спілкування
Стиль спілкування. Мовна особистість у комунікації.....186
Усне і писемне спілкування. Функціональний стиль мовлення.....191
Комунікативно-риторичні якості мовлення.....195
Етикет мовленнєвого спілкування 198 Регістр як категорія комунікації.....202
Тональність як складова мовленнєвого спілкування.....209
Атмосфера спілкування.....212
3.3. Комунікативні девіації (невдачі)
Сутність і природа комунікативних девіацій.....213
Типологія комунікативних девіацій.....215
4. Міжкультурна комунікація
Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування 251
Аспекти мовного коду в міжкультурній комунікації.....257
Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету. Комунікативні табу.....261
Національно-культурна специфіка максим спілкування.....265
Невербальні особливості міжкультурної комунікації.....267
5. Аналіз комунікативних ситуацій
Комунікативний паспорт учасників спілкування.....271
Комплексний комунікативний аналіз і його складові.....273
Література.....304
Короткий термінологічний словник.....318

Получить книгу
"Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики"

Аграрне право
Адвокатура
Адміністративне право
Адміністративний процес
Аудит
Банківська справа
Банківське право
Безпека життєдіяльності
Бібліотечна справа
Бухгалтерський облік
Виконавче провадження
Географія
Господарське право
Господарський процес
Діловодство
Екологічне право
Екологія
Економіка підприємства
Економіка праці
Економічний аналіз
Естетика
Етика
Житлове право
Земельне право
Інвестиційне право
Інвестування
Інформатика
Історія вчень про державу і право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія
Конституційне право зарубіжних країн
Конституційне право
Конфліктологія
Криміналістика
Кримінальне право
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право
Кримінологія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Макроекономіка
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Митна справа
Міграційне право
Міжнародне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні відносини
Міжнародні економічні відносини
Мікроекономіка
Мова
Наукознавство
Нотаріат
Охорона праці
Патентознавство
Педагогіка
Підприємництво
Підприємницьке право
Податкове право
Політекономія (економічна теорія)
Політологія
Право соціального захисту
Правова статистика
Правознавство
Прокурорський нагляд
Психологія
Ревізія
Релігієзнавство
Римське право
Риторика
РПС (розміщення продуктивних сил)
Системи технологій
Сімейне право
Соціальна педагогіка
Соціологія
Стандартизація
Страхування
Судові та правоохоронні органи
Теорія права
Товарознавство
Торгова справа
Трудове право
Туризм
Філософія права
Філософія
Фінанси підприємства
Фінанси
Фінансове право
Цивільна оборона
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія