Библиотека украинского студента: Кравченко В. І. Місцеві фінанси України

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 487 с.

Передмова.....13
Стислий огляд літератури з проблематики місцевих фінансів.....17
Розділ 1.....ОСНОВИ ТЕОРІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ.....25
1.1. Вчення про місцеві фінанси.....25
§ 1. Формування науки про місцеві фінанси.....25
§ 2. Сутність місцевих фінансів та причини появи їх.....30
§ 3. Місцеві фінанси як система.....44
Висновки.....53
1.2. Місцеві фінанси в економічній системі держави.....54
§ 1. Функції місцевих фінансів.....54
§ 2. Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП.....56
§ 3. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент.....62
§ 4. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг.....63
§ 5. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання.....70
Висновки.....74
1.3. Територіальна громада як суб'єкт економічної та фінансової діяльності.....75
§ 1. Поняття територіальний колектив та його роль.....75
§ 2. Функції територіальної громади, її роль і правовий статус.....77
Висновки.....88
1.4. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.....89
§ 1. Поняття фінансова автономія місцевих органів влади.....89
§ 2. Межі та кількісні показники фінансової автономії місцевих органів влади.....92
§ 3. Взаємозв'язок місцевих і державних фінансів.....96
Висновки.....97
1.5. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів.....98
§ 1. Європейська хартія про місцеве самоврядування.....98
§ 2. Всесвітня декларація місцевого самоврядування 103
§ 3. Декларація про принципи місцевого самоврядування в країнах СНД.....104
§ 4. Європейська хартія міст та Європейська декларація прав міст.....107
Висновки.....108
Висновки з розділу.....109
Розділ 2.....МІСЦЕВІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ.....111
2.1. Структура системи місцевих фінансових інститутів.....111
2.2. Інститут самостійних місцевих бюджетів.....117
§ 1. Поняття самостійності місцевого бюджету.....117
§ 2. Власні доходи місцевих бюджетів.....121
§ 3. Закріплені доходи місцевих бюджетів.....123
§ 4. Регульовані доходи місцевих бюджетів.....129
§ 5. Видатки місцевих бюджетів.....133
§ 6. Вільні бюджетні кошти.....137
§ 7. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів.....138
Висновки.....142
2.3. Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів влади.....143
§ 1. Позабюджетні фонди.....143
§ 2. Валютні фонди.....152
§ 3. Резервні фонди.....155
§ 4. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.....156
Висновки.....159
2.4. Місцеві податки і збори.....160
§ 1. Історичні аспекти формування місцевих податківці зборів.....160
§ 2. Місцеві податки і збори в Україні.....167
§ 3. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування.....173
Висновки.....178
2.5. Інститут комунальної власності.....180
§ 1. Поняття комунальної власності.....180
§ 2. Особливості реалізації права комунальної власності.....185
2.6. Комунальний кредит.....201
§ 1. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту.....201
§ 2. Місцеві позики в Україні.....204
§ 3. Історичний вітчизняний досвід розвитку комунального кредиту.....210
§ 4. Зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту.....214
Висновки.....218
2.7. Фінанси комунальних підприємств і комунальні платежі.....220
§ 1. Фінанси комунальних підприємств.....220
§ 2. Комунальні платежі.....224
§ 3. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні платежі в зарубіжних країнах.....224
Висновки.....228
Висновки з розділу.....228
Розділ 3.....ВНУТРІШНІ МІЖУРЯДОВІ ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ.....231
3.1. Проблеми розмежування функцій і завдань центральних і місцевих органів влади та їхнього партнерства у сфері надання державних і громадських послуг.....231
§ 1. Основні засади організації надання державних і громадських послуг.....231
§ 2. Конституційні гарантії з надання державних і громадських послуг в Україні.....237
§ 3. Фінансування делегованих повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування.....238
§ 4. Зарубіжний досвід організації надання державних і громадських послуг.....241
Висновки.....245
3.2. Проблеми формування української моделі внутрішніх міжурядових фінансових відносин.....247
§ 1. Поняття внутрішніх міжурядових фінансових відносин.....247
§ 2. Концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин.....249
Висновки.....255
3.3. Інструменти організації міжбюджетних взаємовідносин.....257
§ 1. Інструменти міжбюджетних відносин.....257
§ 2. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах.....264
§ 3. Проблеми вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.....266
Висновки.....269
3.4. Бюджетні трансферти.....270
§ 1. Поняття бюджетних трансфертів та їхнє правове регулювання.....270
§ 2. Зарубіжний досвід використання бюджетних трансфертів.....276
§ 3. Проблеми вдосконалення системи трансфертів в Україні.....280
Висновки з розділу.....282
Розділ 4. ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВІ ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ.....285
4.1. Цілі та завдання державної регіональної фінансової політики.....285
§ 1. Поняття державна регіональна фінансова політика.....285
§ 2. Цілі державної регіональної фінансової політики.....289
§ 3. Завдання державної регіональної фінансової політики.....290
§ 4. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.....294
§ 5. Організація фінансів на територіях із спеціальним економічним статусом.....294
Висновки.....301
4.2. Вертикальні та горизонтальні фіскальні дисбаланси й об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання.....303
§ 1. Поняття вертикальні та горизонтальні фіскальні дисбаланси і фінансове вирівнювання.....303
§ 2. Фіскальні дисбаланси в Україні.....308
§ 3. Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання.....312
Висновки.....314
4.3. Форми та методи фінансового вирівнювання.....315
§ 1. Правові засади й організація бюджетного вирівнювання в Україні.....315
§ 2. Зарубіжний досвід фінансового вирівнювання.....319
§ 3. Проблеми створення системи фінансового вирівнювання в Україні.....334
Висновки з розділу.....336
Розділ 5.....УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ 339
5.1. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів.....339
§ 1. Складання, затвердження і виконання місцевого бюджету.....340
§ 2. Бюджетний процес.....345
§ 3. Утворення позабюджетних, цільових, резервних і валютних фондів.....348
§ 4. Встановлення місцевих податків і зборів.....352
Висновки.....354
5.2. Місцеві фінансові органи та їхні функції.....356
§ 1. Види місцевих фінансових органів.....356
§ 2. Місцеві фінансові органи в зарубіжних країнах 359
§ 3. Місцеве фінансове планування у зарубіжних країнах.....360
Висновки.....363
5.3. Організація касового виконання місцевих бюджетів, контролю й аудиту в місцевих органах влади.....365
§ 1. Поняття та системи касового виконання місцевих бюджетів.....365
§ 2. Оборотна касова готівка.....369
§ 3. Касове виконання місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.....370
§ 4. Контроль та аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування.....372
Висновки з розділу.....375
Загальні висновки.....379
Словник основних понять.....393
Додатки.....413
Список використаних джерел.....443

Получить книгу
"Кравченко В. І. Місцеві фінанси України"

Аграрне право
Адвокатура
Адміністративне право
Адміністративний процес
Аудит
Банківська справа
Банківське право
Безпека життєдіяльності
Бібліотечна справа
Бухгалтерський облік
Виконавче провадження
Географія
Господарське право
Господарський процес
Діловодство
Екологічне право
Екологія
Економіка підприємства
Економіка праці
Економічний аналіз
Естетика
Етика
Житлове право
Земельне право
Інвестиційне право
Інвестування
Інформатика
Історія вчень про державу і право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія
Конституційне право зарубіжних країн
Конституційне право
Конфліктологія
Криміналістика
Кримінальне право
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право
Кримінологія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Макроекономіка
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Митна справа
Міграційне право
Міжнародне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні відносини
Міжнародні економічні відносини
Мікроекономіка
Мова
Наукознавство
Нотаріат
Охорона праці
Патентознавство
Педагогіка
Підприємництво
Підприємницьке право
Податкове право
Політекономія (економічна теорія)
Політологія
Право соціального захисту
Правова статистика
Правознавство
Прокурорський нагляд
Психологія
Ревізія
Релігієзнавство
Римське право
Риторика
РПС (розміщення продуктивних сил)
Системи технологій
Сімейне право
Соціальна педагогіка
Соціологія
Стандартизація
Страхування
Судові та правоохоронні органи
Теорія права
Товарознавство
Торгова справа
Трудове право
Туризм
Філософія права
Філософія
Фінанси підприємства
Фінанси
Фінансове право
Цивільна оборона
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія