Библиотека украинского студента: Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль

Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник. - К., 2004 - 328 с.

Передмова.....7
Розділ 1. Податкова система України.....9
1.1. Основні положення оподаткування в Україні.....9
1.2. Види і загальна характеристика податків, платежів і зборів.....10
1.3. Податкова служба України.....15
1.4. Порядок розрахунків платників податків з бюджетом та цільовими позабюджетними фондами.....25
1.5. Реєстрація платників податків, зборів і інших обов'язкових платежів.....35
Розділ 2. Податковий та фінансовий облік загальнодержавних податків.....39
2.1. Визначення податкового обліку.....39
2.2. Облік податку на прибуток.....42
2.2.1. Облік податку на прибуток підприємства в системі рахунків.....43
2.2.1.1. Склад та облік валових доходів.....46
2.2.1.2. Склад та облік валових витрат.....48
2.2.2. Порядок складання звітності по податку на прибуток.....49
2.2.2.1. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок.....50
2.2.2.2. Порядок заповнення декларації.....51
2.2.3. Порядок обліку основних засобів та нарахування амортизації в податковому
2.2.3.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань.....52
2.2.3.2. Поточний і капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне переоснащення та інші види поліпшення основних засобів.....56
2.3. Оподаткування доходів фізичних осіб.....57
2.3.1. Об'єкти оподаткування.....57
2.3.2. Оподаткування доходів фізичних осіб у податкового агента.....67
2.4. Облік податку на додану вартість.....111
2.4.1. Платники податку на додану вартість.....112
2.4.2. Об'єкт оподаткування.....113
2.4.3. База оподаткування.....115
2.4.4. Пільги з оподаткування.....116
2.4.5. Ставки податку.....118
2.4.6. Порядок обчислення податку.....118
2.4.7. Порядок обчислення податкових зобов'язань.....119
2.4.8. Порядок визначення податкового кредиту.....124
2.5. Порядок нарахування та сплати акцизного збору.....131
2.5.1. Сутність акцизного збору, підакцизні товари, платники та об'єкти оподаткування.....131
2.5.2. Звільнення від сплати акцизного збору.....131
2.5.3. Акцизний збір на спирт етиловий та алкогольні напої.....134
2.5.4. Платники акцизного збору.....135
2.5.5. База (об'єкти) оподаткування та ставки.....135
2.5.6. Виробники алкогольних напоїв.....137
2.5.7. Розрахунок акцизного збору.....139
2.6. Земельний податок.....144
2.6.1. Загальні аспекти.....144
2.6.2. Платники земельного податку.....145
2.6.3. Об'єкт і база оподаткування.....146
2.6.4. Грошова оцінка землі.....146
2.6.5. Ставки земельного податку.....147
2.6.6. Розрахунок суми земельного податку.....152
2.6.7. Відповідальність за порушення порядку нарахування і термінів сплати земельного податку.....155
Розділ 3. Оподаткування і податковий контроль місцевих податків і зборів.....156
3.1. Загальні положення про місцеві податки і збори.....156
3.2. Податок з реклами.....157
3.3. Комунальний податок.....160
3.4. Збір за проведення закордонного туризму.....162
3.5. Збір за паркування автотранспорту.....163
3.6. Ринковий збір.....164
3.7. Збір за видачу ордера на квартиру.....165
3.8. Курортний збір.....166
3.9. Збір за право використання місцевої символіки.....168
3.10. Збір за проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотереї.....169
3.11. Збір за проїзд автомобільними дорогами України.....170
3.12. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг.....173
3.13. Збір за надання земельних ділянок для будівництва об'єктів промислового і непромислового призначення.....174
3.14. Інші місцеві податки і збори.....175
Розділ 4. Облік загальнодержавного пенсійного та соціального страхування.....176
4.1. Обов'язкове державне пенсійне страхування.....176
4.1.1. Основні положення.....176
4.1.1.1. Платники страхових внесків.....178
4.1.1.2. Реєстрація страхувальників і застрахованих осіб та облік платників страхових внесків.....181
4.1.1.3. Зняття з обліку платника страхових внесків.....182
4.1.2. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.....183
4.1.3. Порядок нарахування (обчислення) та строки сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.....186
4.1.4. Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.....188
4.1.4.1. Операції з купівлі - продажу валют.....188
4.1.4.2. Операції з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння.....189
4.1.4.3. Операції з відчуження легкових автомобілів.....189
4.1.4.4. Операції купівлі-продажу нерухомого майна.....190
4.1.4.5. Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв'язку.....191
4.1.5. Облік та звітність платників Пенсійного фонду.....192
4.2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування.....194
4.2.1. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням.....195
4.2.2. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.....201
4.2.3. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що викликало втрату працездатності.....203
4.2.3.1. Платники страхових внесків.....203
4.2.3.2. База і розмір страхових внесків.....204
4.2.3.3. Страхові виплати і порядок їхнього нарахування.....204
4.2.3.4. Терміни сплати внесків і представлення звітності.....207
4.2.4. Відповідальність платників страхових внесків.....208
Розділ 5. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва.....209
5.1. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва.....209
5.2. Оподаткування суб'єктів приватної підприємницької діяльності без утворення юридичної особи.....215
Розділ 6. Податковий контроль в Україні.....224
6.1. Основні види правопорушень податкового законодавства.....224
6.2. Способи здійснення правопорушень у сфері оподаткування в Україні.....227
6.3. Сутність і задачі податкового контролю в Україні.....232
6.4. Методика перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.....241
6.4.1. Загальні положення.....241
6.4.2. Перевірка за розділами обліку.....243
6.4.2.1. Особливості перевірки операцій з обліку основних засобі в і інших необоротних матеріальних активів.....243
6.4.2.2. Особливості перевірки операцій з обліку нематеріальних активів.....255
6.4.2.3. Особливості перевірки операцій з обліку виробничих запасів.....260
6.4.2.4. Особливості перевірки операцій з обліку праці і оплати.....268
6.4.2.5. Особливості перевірки операцій з обліку коштів і розрахунків.....270
6.4.2.6. Особливості перевірки операцій з обліку товарів, готової продукції, їх відвантаження і реалізації.....278
6.4.2.7. Особливості перевірки операцій з обліку кредитів банку, позик, фінансових вкладень.....290
6.4.2.8. Особливості перевірки операцій з обліку витрат на виробництво.....297
6.4.2.9. Перевірка вірогідності відображення фінансових результатів у звітності.....307
6.5. Методика оформлення результатів перевірки.....309
6.5.1. Порядок формування результатів перевірки.....309
6.5.2. Форма складання акта документальної перевірки платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.....311
6.5.3. Організація контролю за результатами перевірки.....313
Розділ 7. Оптимізація оподаткування на підприємстві.....315
7.1. Оптимізація (мінімізація) податкових платежів.....315
7.2. Оптимізація оподаткування суб'єктів малого бізнесу.....319
Перелік нормативних документів та рекомендованої літератури.....324

Получить книгу
"Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль"

Аграрне право
Адвокатура
Адміністративне право
Адміністративний процес
Аудит
Банківська справа
Банківське право
Безпека життєдіяльності
Бібліотечна справа
Бухгалтерський облік
Виконавче провадження
Географія
Господарське право
Господарський процес
Діловодство
Екологічне право
Екологія
Економіка підприємства
Економіка праці
Економічний аналіз
Естетика
Етика
Житлове право
Земельне право
Інвестиційне право
Інвестування
Інформатика
Історія вчень про державу і право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія
Конституційне право зарубіжних країн
Конституційне право
Конфліктологія
Криміналістика
Кримінальне право
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право
Кримінологія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Макроекономіка
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Митна справа
Міграційне право
Міжнародне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні відносини
Міжнародні економічні відносини
Мікроекономіка
Мова
Наукознавство
Нотаріат
Охорона праці
Патентознавство
Педагогіка
Підприємництво
Підприємницьке право
Податкове право
Політекономія (економічна теорія)
Політологія
Право соціального захисту
Правова статистика
Правознавство
Прокурорський нагляд
Психологія
Ревізія
Релігієзнавство
Римське право
Риторика
РПС (розміщення продуктивних сил)
Системи технологій
Сімейне право
Соціальна педагогіка
Соціологія
Стандартизація
Страхування
Судові та правоохоронні органи
Теорія права
Товарознавство
Торгова справа
Трудове право
Туризм
Філософія права
Філософія
Фінанси підприємства
Фінанси
Фінансове право
Цивільна оборона
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія